thichthongtriet

Thi kệ
Thơ: Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt
Diễn Ngâm: Diệu Như – Minh Đạo

Xin Nhấn Vào Đây Để Nghe

 

 


Nắm nước trong tay

Nắm Nước Trong Tay
Thơ: Diệu Nhân
Phổ nhạc: Nguyễn Tuấn

 


Ngồi ThiềnCa sĩ Hoài Nam


Kinh Nhất Dạ Hiền Giả  –  nhạc Diệu Như Tăng Tố & Dũng – Ca sĩ Hoài Nam


Quét Lá – Thơ: Diệu Nhân; Trình bày: Thuần Lạc


Mình Ngỡ – Lời: Không Giác; Trình bày: Thuần Lạc


Ba ơi Hoa Mộc Nở  – Thơ Uyên Nguyên – MT Hải Phước


Bến Sắc Không  –  Thơ Uyên Nguyên – MT Hải Phước