Canhchua02 Hội Thiền Tánh Không Sacramento xin trân trọng thông báo đến quí anh chị Thiền sinh Khóa Chuyên Tu Nhập Thất Định Huệ XXIV dưới sự hướng dẫn của Ni Sư Thích Nữ Triệt Như.

 

Thời gian: Tháng 7 năm 2018. Chi tiết sẽ thông báo sau.

Địa điểm:  Thiền viện Tánh Không Trung Ương
                  18525 Frantz Road, Perris, CA 92570

Ban tổ chức:
Trưởng Đạo tràng: Ông Pham Ẩn <anfam999@yahoo.com>
Trưởng ban tu học: Cô Diệu Nhân <dieunhanletran@gmail.com>


Vài Hình Ảnh Về Thiền Viện Tánh Không Trung Ương