KHÁI QUÁT VỀ THIỀN TÁNH KHÔNG

Thiền là tỉnh giác, là làm chủ suy nghĩ, làm chủ chính mình. Thiền là sống ngay trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Thực hành Thiền là một cách huấn luyện cho tâm từ động trở nên yên lặng. Có thể thực hành thiền bằng cách “ngồi thiền” hay thực hành trong khi làm việc, khi đi-đứng-nằm-ngồi, gọi là thực hành thiền trong “bốn oai nghi”. Thiền là “làm việc gì biết việc đó”, cái biết này là cái biết không lời – cái biết sáng suốt trong tĩnh lặng, tâm không có một gợn suy nghĩ nào. Thiền giúp tâm tỉnh ngộ, có trí tuệ, từ đó có cái nhìn mới về hiện tượng thế gian, giúp cho cuộc sống của người thực hành trở nên thanh thản, thân tâm hài hoà và hài hoà với môi trường chung quanh.

Thiền dựa trên ba trọng điểm: tự lực, tự giácgiác tha. Người thực hành Thiền phải tự lực tu tập mà không cầu nguyện ai giúp cho mình tu, mới đạt được “ngộ” do chính mình tự giác và sau đó, hướng dẫn cho người khác tự tu tập như mình để được giác ngộ, gọi là giác tha.

Thiền Tánh Không góp mặt vào dòng Thiền Phật Giáo từ hai mươi năm qua, do Hoà thượng Thích Thông Triệt khởi xướng. Thầy xuất gia với Hoà thượng Thích Thanh Từ một thời gian tại Việt Nam. Năm 1975, theo cuộc đổi đời, Thầy bị đưa vào kỳ “nhập thất bất đắc dĩ” kéo dài suốt 14 năm. Trong hoàn cảnh khó khăn này, Thầy vẫn thành tâm tu tập theo pháp Thiền do sư phụ truyền dạy. Trải qua những lần thất bại, Thầy vẫn kiên trì thử nghiệm và kiểm chứng. Cuối cùng, Thầy đã khám phá một pháp Thiền mới dễ tu, dễ thực hành và mau có kết quả. Khi trở về với đời sống thường và sau khi đến Mỹ, Thầy đã tiếp tục nghiên cứu để tìm ra sự liên hệ giữa Thiền và khoa học não bộ, hoàn thiện và hệ thống hoá chương trình có thứ lớp rõ ràng, Thầy bắt đầu truyền dạy pháp Thiền Tánh Không, từ năm 1995, tại California – nước Mỹ. Cho đến nay, Thiền Tánh Không được giảng dạy và thực hành nhiều nơi trong và ngoài nước Mỹ. Nhiều Đạo tràng và Hội Thiền Tánh Không đã được thành lập và phát triển ở Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Thuỵ Sỹ và Úc.

Thiền Tánh Không theo sát Tiến trình Tu chứng và Thành đạo của Đức Phật, qua bốn phương thức tu tập: Thiền Quán, Thiền Chỉ, Thiền Định và Thiền Huệ. Đặc biệt, Thầy đề cao Thiền Định để hướng dẫn thiền sinh thực hành đi thẳng vào tánh giác.

Tu học Thiền Tánh Không, thiền sinh được trang bị lý thuyết trước khi thực hành và học thêm Khí Công. Lý thuyết giúp người thực hành thiền biết rõ cách ngồi, cách thực hành, như một cái bản đồ chỉ dẫn “đường vào, lối ra” của thiền trong mỗi thời tu tập. Quan niệm mới về thực hành Thiền của Thiền Tánh Không là Kiến thức thiền học được xây dựng trên sự kết hợp của kiến thức Phật học, kiến thức khoa học và kiến thức kỹ thuật thực hành. Trong mỗi cấp lớp, kỹ thuật thực hành được giảng rõ ràng, đối chiếu với giáo lý của Phật và đối chiếu với khoa học để thiền sinh hiểu rõ việc thực hành thiền sẽ tác động vào đâu trong não bộ, kết quả thực hành đem lại gì cho thân, tâm và trí tuệ tâm linh. Từ đó, người thực hành có khả năng nhận biết mình thực hành đúng hay sai và có thể hướng dẫn người khác thực hành đúng pháp.

Hội Thiền Tánh Không Sacramento