Hình thi Giáo Thọ tháng 4-2017 tại Tổ Đình


Lớp Thiền Căn bản 2016

5Q9A8531

Xin bấm vào đây để coi slideshow

 

Hình Ảnh Ngày Nhập Thất Tháng 10 năm 2016

 

img_5607

Xin bấm vào đây để coi slideshow

Sinh hoạt văn nghệ

IMG_1165

Xin bấm vào đây để coi slideshow

 

Khóa Nhập Thất chuyên tu Định Huệ lần thứ 23 do HTTK Sacto tổ chức

Xin bấm vào đây để coi slideshow