ThayThienChuHồ Ý Thức Tĩnh Lặng

Khi ý thức không còn dậy sóng,
Nội tâm ta liền vắng bóng tâm ngôn,
Ngay lúc ấy tâm hồn ta an lạc,
Chẳng đeo sầu, chẳng chua chát, khổ đau.Đọc thêm


duoc01Ngọn Đuốc Chơn Thiền

Ta tự mình thắp đuốc
Ngọn đuốc của chơn Thiền,
Không đảo điên hư vọng,
Qua Không Tánh, Chân Như, Đọc Thêm


Quetla1Bài Thơ Quét Lá

Đố ai quét sạch lá rừng
Để tôi khuyên gió, gió đừng rung cây
Hôm qua tôi đến tùng lâm
Học bài “Không Nói” để tâm hết phiền Đọc Thêm

 


Tho1Cảnh Tỉnh Người Thích Lang Thang

“Không Một Pháp” ấy chơn Thiền,
Tầm chương, trích cú giết Thiền như chơi.
Kẻ hạ căn thì lắm lời chơn, ngụy.  Đọc Thêm

 


thuyenbatnha22Thấy Như Lai  

Dùng sắc thấy Như Lai
Dùng âm thanh cầu Như Lai,
Là thấy Phật trên bàn thờ
Chớ chẳng phải thấy Như Lai. Đọc Thêm

 


arrow1 Ý Tổ Sư

Gốc vọng là nói thầm,
Ngôn hành chính là chúng.
Nếu còn khởi quán lung tung:
Giả, huyễn, Không, mê, vọng.Đọc thêm


arrow1 Vô Thường – Vô Ngã

Ở đâu có vô thường,
Ở đó tâm nhiễu nhương,
Vì tự ngã có mặtĐọc thêm


lotusflower02Thấy Mà Không Dính

Thấy sắc, tâm dính sắc,
Nghe tiếng, tâm kẹt tiếng,  Đọc Thêm


buom01Cái gì đây ?

Cành hoa trong nắng,
Bướm trắng bay bay. Đọc Thêm


chiecla01Có ai

Kìa chiếc lá bay bay,
Dâú vết nào lưu lại,  Đọc Thêm


arrow1 Kiến Tánh

 Như nước “gặp” nước,
Như cây trong rừng cùng với rừng,
Niệm biết hoàn toàn “gặp”chính nó.
Cả hai không khác: Đọc thêm


arrow1 Sau đêm ấy…đời thay đổi 

Ta đã hết rồi chuyện thế gian,
Tâm ta thanh thản như mây ngàn,
Đâu còn chi nữa mà đem nói,
Ý bặt, lời không, óc rổng rang. Đọc thêm


arrow1 Đố ai biết được cách đi…

Qua dòng nước mà bàn chân không dính nước,
Đố mấy ai thực hành không dính được?
Như sen kia từ trong nước vươn lên,
Hoa sen thắm mà nước không hề đến được.Đọc thêm

arrow1 Lóe Sáng Biết Là Gì

“Lóe sáng biết” là yếu chỉ đi vào các từng định,
Nó chính là phương tiện để đạt đươđc cái VÔ SANH
Nếu khinh suất, ta tu hoài chẳng tới
Vì phóng tâm đợi cái cao siêu: Đọc thêm


arrow1 Chú Ý Trống Rỗng

Chú ý mà không lời,
Nhìn, ngó, biết khắp nơi.
Trong đó không người biết,
Chỉ có biết không lời, Đọc thêm


arrow1 Ý Nghĩa Đời Tu

Ta độc hành, độc bộ,
Không bạn cũng không kinh,
Ngày đêm sống một mình:
Thực tập biết vô ngôn, Đọc thêm


arrow1 Ta Trong Đời

Ta vào đời như bước vào cuộc chơi,
Say mê háo hức thưởng thức trò đời
Tỉnh mộng thấy mình tóc đã sương tuyết
Tỉnh mộng thấy đời như một cuộc chơi. Đọc thêm


arrow1 Tỉnh Ngộ

Vinh nhục cuộc đời, ta đã khó thoát ra,
Lại thêm vai chồng, vai chú-bác, vai mẹ-cha.
Đến tuổi về già ta lại mang vai khác,
Nội, ngoại hai vai, “danh,” ông-bà. Đọc thêm


arrow1 Biết Sống

Bạn đã có hôm qua,
Bạn sẽcó ngày mai.
Tôi chỉ có hôm nay,
Tôi chỉ có hiện tại. Đọc thêm


Thien3Tọa Thiền Trong Vô Sanh

Ta độc hành, độc bộ,
Không bạn cũng không kinh
Giờ đây ngồi một mình, Đọc thêm


arrow1 Thọ Tưởng Hành Thức

Đau khởi lên ta biết,
Bị chê cười cũng biết.
Làm chủ được cảm thọ,  
Đọc thêm


Samac2Tiếng Hát Giữa Sa Mạc

Ta hát lên, ta hát đây,
Những lời ca này,
Dành cho những ai,
Đang mê mờ, đang điên đảo, Đọc thêm


PhatbaTừ Bi

Ai vì tự ngã thương
Sẽ vì tự ngã ghét
Chấp ta, người, hai bên,
Ắt đi đến ưa, chánĐọc thêm


Sen TrangMê  –  Giác

Thời gian trôi đi,
Vạn vật đổi dời,
Tâm luôn lưu chuyển
Ý nghĩ sát na 
Đọc thêm