Khóa Bát Nhã – Trung Cấp 1 và Trung Cấp 4

zen2  Hội Thiền Tánh Không Sacramento
The Sacramento Sùnyatà Meditation, Inc

 


Thông Báo – Khóa Trung Cấp Bát Nhã 1

Hội Thiền Tánh Không Sacramento trân trọng kính mời quý Anh Chị Em Thiền Sinh  đã tham dự các lớp Thiền Căn Bản ghi danh tham dự  Khóa Bát Nhã, lớp Trung Cấp 1, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như, thuộc Tăng Đoàn Thiền Viện Tánh Không Trung Ương giảng dạy.  Khoá tu được tổ chức vào trung tuần tháng 7 năm 2016 tại:

 Địa điểm:   Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng
                      6850  Elder Creek Rd.
                      Sacramento, CA 95824

Thời gian từ:  Thứ Năm 14/07/2016 đến Thứ Sáu 22/07/2016

Các ngày trong tuần : thứ năm 14/7, thứ sáu 15/7, thứ hai 18/7, thứ ba 19/7, thứ tư 20/7, thứ năm 21/7 và thứ sáu 22/7 :

học vào buổi tối từ   6:00pm đến 9:00PM

Thứ bảy 16/07/2016 và Chủ nhật:17/07/2016:

Sáng 9:00 am đến 12:00pm

Chiều: 2:00pm đến 5:30 pm

 

Chương Trình Khóa Tu Học

 • Tiến trình Chứng Ngộ và Thành Đạo của Đức Phật
 • Khái quát về Bát Nhã – Trí và Huệ
 • Chân Lý Qui Ước – Chân Lý Tối Hậu
 • Pháp Như Thực
 • Nhận Thức -Bản Đồ Nhận Thức
 • Thực Hành và Khí Công

 

Muốn biết thêm chi tiết & ghi danh xin liên lạc:

 1. Diệu Thanh: 916 – 230 – 0552 (Cell)
 2. Diệu Nhân: 408 – 886 – 1625 (Cell) ; e-mail: dieunhanletran@gmail.com
 3. Tâm Sơn: 916 – 990 – 8905 ; e-mail: dangnguyen0509@yahoo.com

 

Ban tổ chức xin kính mời tất cả các ACE thiền sinh đã học qua các cấp lớp Căn Bản và Bát Nhã cùng về tham dự để ôn tập và tu học.

 

Trân trọng kính mời,

Ban Tu Học


Thông Báo – Khóa Trung Cấp Bát Nhã 4

Hội Thiền Tánh Không Sacramento trân trọng kính mời quý Anh Chị Em Thiền Sinh  đã tham dự các lớp Bát Nhã TC3 ghi danh tham dự  Khóa Bát Nhã, lớp Trung Cấp 4, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như, thuộc Tăng Đoàn Thiền Viện Tánh Không Trung Ương giảng dạy.  Khoá tu được tổ chức vào hạ tuần tháng 7 năm 2016 tại:

 Địa điểm:   Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng
                      6850  Elder Creek Rd.
                      Sacramento, CA 95824

Thời gian từ:  Thứ Bảy 23/07/2016 đến Thứ Bảy 30/07/2016

Các ngày trong tuần : thứ hai 25/7, thứ ba 26/7, thứ tư 27/7, thứ năm 28/7, thứ sáu 29/7 học vào buổi tối từ   6:00pm đến 9:00PM

Thứ bảy 23/7/2016,  Chủ Nhật 24/07/2016 và thứ bảy 30/07/2016:

Sáng 9:00 am đến 12:00pm

Chiều: 2:00pm đến 5:30 pm

 

Chương Trình Khóa Tu Học

 • Kinh Tứ Niệm Xứ
 • Kinh Đại Bát Niết Bàn
 • Bát Nhã Tâm Kinh
 • Thực Hành và Khí Công

 

Muốn biết thêm chi tiết & ghi danh xin liên lạc:

 1. Diệu Thanh: 916 – 230 – 0552 (Cell)
 2. Diệu Nhân: 408 – 886 – 1625 (Cell) ; e-mail: dieunhanletran@gmail.com
 3. Tâm Sơn: 916 – 990 – 8905 ; e-mail: dangnguyen0509@yahoo.com

Ban tổ chức xin kính mời tất cả các ACE thiền sinh đã học qua các cấp lớp Căn Bản và Bát Nhã cùng về tham dự để ôn tập và tu học.

 

Trân trọng kính mời,

Ban Tu Học